Tietosuojaseloste

Kuopio Tanssii ja Soi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuopio Tanssii ja Soi Ry - Kuopio Dance Festival
Puijonkatu 27 a 14
70100 Kuopio

050 322 5220
office(a)kuopiodancefestival.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Miettinen
050 365 6274
office(a)kuopiodancefestival.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n asiakasrekisteri (kurssit, esitykset, asiantuntijat, uutiskirjeen tilaajat).

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhteiden hoitaminen (pääsylippujen, kurssien ja seminaarien ostaminen, myynti, varaaminen, markkinointi, tiedottaminen).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot (vaihdellen sen mukaan onko kysymyksessä pääsylipun osto vai kurssi- tai seminaarivaraus). Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, ostohistoria, alaikäisen kyseessä ollessa huoltajan nimi, yhteystiedot ja alaikäisen mahdolliset terveysrajoitteet.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Em. asiakastiedot kerätään heidän tehdessään varauksia/ostoja, joko Lippupisteen kautta tai yhdistyksen oman verkkosivuilla olevan myyntijärjestelmän kautta. Tai heidän rekisteröityessään uutiskirjeen tilaajaksi. Myös, kun asiakkaan kanssa on ollut suullinen tai kirjallinen kontakti ja hän odottaa saavansa lisätietoja.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli uutiskirjeen, tiedotteen tai markkinointikirjeen vastaanottaja esittää toiveen lopettaa materiaalin lähettäminen hänelle, poistetaan tiedot rekisteristä eikä niitä säilytetä myöskään rekisterin ulkopuolisissa tietokannoissa.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteri sisältää kurssien ja seminaarien osalta manuaalisia osanottajalistoja jotka tuhotaan tilaisuuksien toteuduttua.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Rekisteri sisältää festivaaliviikon ajalle tulostettavia osanottajalistoja (osanottajakontrolli ovella, nimi -ja maksutiedot, tuhotaan festivaalin jälkeen).

B) Automaattisella Tietojenkäsittelyllä (ATK) käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat yhdistyksen lukitussa huoneistossa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen palveluksessa olevat ennalta nimetyt henkilöt. Printattujen osanttajalistojen osalta myös festivaaliviikon ajalla työskentelevät ennalta nimetyt kurssisihteerit.

 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostina rekisterin ylläpitäjälle office(a)kuopiodancefestival.fi

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostina rekisterin ylläpitäjälle sales(a)kuopiodancefestival.fi.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta varten.