Tanssi tepsii krooniseen kipuun
Kuva: Pixabay

Free Movement Dance potilaiden apuna

Viime vuosina on tutkittu ahkerasti tanssin erilaisia vaikutuksia paitsi sairauksien hoidossa myös ennaltaehkäisyssä. On paljon potilaita, jotka eri syistä kärsivät jatkuvasta kivusta. Kipu luokitellaan krooniseksi, kun se on kestänyt enemmän kuin puoli vuotta. Jatkuva kipu on kantajalleen raskasta ja se saattaa aiheuttaa myös ahdistuneisuutta, masennusta ja unihäiriöitä. Siksi kivun taltuttaminen on tärkeää elämänlaadun kohenemiseksi.

Moni tutkimus puoltaa fyysisen aktiivisuuden merkitystä myös kivun hoidossa ja nyt myös tanssin roolia on avattu lisää. European Journal of Physiotherapy -lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrottiin tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, kuinka Free Movement Dance (FMD) koettiin potilaiden taholta. Musiikin ja liikkeen on jo aiemmin havaittu hoitavan kipua ja tanssiterapiasta on saatu positiivisia kokemuksia. Tanssin on todettu parantavan elämänlaatua, vähentävän fyysistä ja psyykkistä stressiä ja lisäävän kehotietoisuutta.

Free Movement Dance-metodin perustana on Freeing Dance in Mindfulness (FDiM), jonka ideana on rytmien käyttö tanssin inspiraationa. Rytmejä menetelmässä on seitsemän; flowing, staccato, chaos, lightness, stillness, shaking ja your own dance (oma tanssi). (Lue lisää seitsemästä rytmistä täältä Mitään ennalta annettuja liikkeitä tai ohjeita ei ole vaan tanssijan oma luovuus saa ottaa ohjat. FMD:n erot FDiM:een ovat siinä, että Free Movement Dancessa on apuna ohjaamassa fysioterapeutti, joka tuo mukaan oman osaamisensa kehon kulloisistakin tarpeista. Esimerkiksi selkäkivussa fysioterapeutti voi auttaa vaikkapa vaihtoehtoisen liikkeen löytämisessä, jos jokin toinen liike sattuu.

Tanssi tuo voimaa kestää kipua

Free Movement Dance-terapiaan osallistuneiden kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. FMD:n koettiin tuovan voimia jokapäiväiseen elämään ja kivun kestämiseen. Myös voiman, kestävyyden ja koordinaation koettiin paranevan. Osanottajat kertoivat myös, että he oppivat huomioimaan paremmin kehon signaaleja. Yksi osallistujista kertoi: ”Olen oppinut rytmittämään liikkumistani siten, että väsyn vähemmän. Tämä on vaikuttanut migreenikohtausten vähenemiseen.” FMD on opettanut myös kivun hyväksymistä, mikä saattaa olla henkisesti vaikeaa. Oman hyvinvoinnin ottaminen omiin käsiin koettiin myös tärkeänä ja yleinen onnellisuuden tunne kasvoi. Kroonisen kivun hoidossa negatiivisten ajatuksien muuttaminen positiiviseen suuntaan on tärkeää. Taas monta hyvää syytä ottaa tanssi osaksi elämää!

Lähteet: Mechanisms of Dance/Movement Therapy for Building Resilience in People Experiencing Chronic Pain-Minjung Shim, Sherry Goodill & Joke Bradt (2019)

Physiotherapist-guided Free Movement Dance for patients with persistent pain is empowering in everyday living. A qualitative study-Kicki Nordström, Annika Ekhammar & Maria EH Larsson (2018)

Kipu, selkäkipu


Muita kiinnostavia juttuja!