Sahaja Yoga -meditaatio mahdollistaa hetken ilman ajatuksia

Sahaja Yoga on meditaatiotekniikka, joka edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sahaja Yoga perustuu ihmisen omien, sisäisten voimavarojen aktivointiin mielen hiljenemisen ja ajatuksettoman tietoisuuden kautta.

Sahaja Yoga -meditaatiossa keskitytään ihmisen energiatasoisen järjestelmän, eli hienorakenteen, puhtaisiin ominaisuuksiin sekä saavutetaan rauhallinen ja valpas läsnäolon tila. ’Yoga’ tarkoittaa yhteyttä, ja monet Sahaja Yogan harjoittajat ovat kokeneet meditaation tilassa yhteyden tunnetta itsensä ja elämän kokonaisuuden kanssa. Yhteyden tunne saavutetaan, kun kundaliiniksi kutsuttu tietoinen energia herää ihmisessä uinuvasta tilastaan ja yhdistyy nykyhetkeen.

Meditaatiossa koettu ajatuksetonta tietoisuus on tila, jossa ajatusten virtaan muodostuu hiljainen hetki. Säännöllisellä meditaation harjoittelulla on mahdollista pidentää tätä ajatusten välissä olevaa taukoa ja syventää hiljaisuuden ja rauhan kokemusta.

Kolme energiakanavaa ja seitsemän energiakeskusta

Vanhaan intialaiseen joogaperinteeseen perustuva hienorakenne on kolmen erilaisen energiakanavan ja seitsemän energiakeskuksen muodostama järjestelmä, jolla on vastaavuutensa ihmisen hermostossa.

Sympaattinen eli tahdonalainen hermosto jakautuu vasemmanpuoleiseen (eli feminiiniseen ja passiiviseen) sekä oikeanpuoleiseen (eli maskuliiniseen ja aktiiviseen) energiakanavaan. Parasympaattinen eli tahdosta riippumaton hermosto vastaa hienorakenteen keskimmäistä energiakanavaa, jonka luonne on nykyhetken tilaa ja henkistä tasapainoa edistävä.

Chakrat ovat hienorakenteessa vaikuttavia energiakeskuksia, joita fyysisella tasolla vastaa seitsemän tärkeää hermokeskusta eli -pleksusta. Meditaation seurauksena näiden keskusten henkiset ominaisuudet, kuten viattomuus, luovuus, tyytyväisyys, pelottomuus, kollektiivisuus ja anteeksianto, vahvistuvat ja ilmenevät jokapäiväisessä elämässä.

Ilmainen ja tutkittu meditaatiotekniikka

Sahaja Yogan tekniikka on helppo oppia, eikä se vaadi erityisiä välineitä. Siihen ei kuulu fyysisiä harjoitteita, ja sitä voi harjoittaa iästä, kunnosta ja taustasta riippumatta. Sahaja Yogaa harjoitetaan yli sadassa maassa eri uskontokuntien ja kulttuurien parissa. Suomessa Sahaja Yoga -kursseja järjestetään noin parillakymmenellä paikkakunnalla. Kurssien aikataulut ja paikat löytyvät www.jooga.org- nettisivuilta.

Sahaja Yogan on huomattu tasapainottavan fyysistä ja psyykkistä tilaa. Sahaja Yogan vaikutuksia on tutkittu myös tieteellisesti, ja hyviä tuloksia on saatu muun muassa stressin, unettomuuden ja korkean verenpaineen lievenemisessä. Tutkimuksia on esillä esimerkiksi australialaisen lääketieteen tohtorin, Ramesh Manochan kirjassa Silence Your Mind ja nettisivuilla www.beyondthemind.com

Sahaja Yoga on intialaisen henkisen opettajan, Shri Mataji Nirmala Devin (1923-2011), esittelemä meditaatiotekniikka, jota on harrastettu eri puolilla maailmaa vuodesta 1970 lähtien. Nykyisin tekniikkaa opettavat vapaaehtoiset, asiaan perehtyneet harjoittajat. Sahaja Yogan periaatteiden mukaan opetus on aina ilmaista, sillä henkinen tieto kuuluu kaikille eikä siitä voi periä maksua.

Lisätiedot: www.jooga.org email: info@jooga.org

Sahaja Yoga
Iloa, elinvoimaa ja mielenrauhaa meditaatiosta

Sahaja Yoga on luonnollinen meditaatiotekniikka, joka aktivoi ihmisen sisäiset myönteiset ominaisuudet. Meditaatio tasapainottaa hienojakoista energiajärjestelmää ja rauhoittaa ajatustoimintaa. Tähtäimessä on tietoinen hetki ilman ajatuksia.

Sahaja Yogan opetus on aina ilmaista ja siinä ei ole tasoja, ja siksi kursseille on helppo tulla mukaan. Suomessa on Sahaja Yoga -kursseja monilla paikkakunnilla, joiden ajankohtaiset tiedot löytyvät nettisivulta www.jooga.org/joogakurssit

”Maailmassa ei voi olla rauhaa, ennen kuin ihmisten sisällä on rauha.”

Shri Mataji Nirmala Devi

Sahaja Yoga kuva


Muita kiinnostavia juttuja!