Kuopiotalks

Kuopio Tanssii ja Soi 

KUOPIO TALKS

Kuopio Tanssii ja Soi:n seminaarit on nyt Kuopio TALKS

Kuopio TALKS pureutuu ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin teemoihin erityisesti terveyden, tanssin, kulttuurin ja taiteen näkökulmista.

Seminaarisarjaan kuuluu myös Kuopion kaupungin organisoima Kuopio Highlights: 9. hyvinvointiseminaari: Monikulttuurisuus yhteisössä – kohti vahvistuvaa yhteistä identiteettiä.

Tervetuloa paikan päälle osallistumaan! Seminaarit streamataan festivaalin Facebook-sivulle, joten etäosallistuminen on mahdollista.

Tallenteet ovat nähtävissä päivän päätteeksi myös Youtube-kanavallamme.

Kuopio TALKS Musiikkikeskuksen Valohallissa 16.-20.6.2023 klo 13.

ei ennakkoilmoittautumista (pl. Kuopio Highlights) 

 

Ohjelma: 

PERJANTAI 16.6.

Esittävän taiteilijan mielenterveys – haasteet varhaisen tuen avun saannissa

yhteistyössä Työeläkeyhtiö ELO

Miten mielenterveyden haasteet näkyvät tällä hetkellä työelämässä? Kuinka taiteilijoiden työhyvinvointia tarkastellaan taiteen ja kulttuurin barometrissä? Entä miten taiteilijoiden työssä voidaan saavuttaa hyvinvoiva työyhteisö?

Liisamari Krüger (Elo) ja Pauliina Valtasaari (Taike) vastaavat muun muassa näihin esittäviä taiteilijoita koskeviin kysymyksiin.

Lisäksi kuullaan ratkaisuja mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyyn työterveyshuollossa, miten esittävillä taiteilijoilla toimii työterveyshuolto, sekä Suomen musiikkilääketieteen yhdistyksen ylläpitämästä muusikoiden poliklinikkatoiminnasta.

Liisamari Krüger (Työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri) ja Pauliina Valtasaari (Taike)

Liisamari Krüger on lääketieteen tohtori ja fysiatrian erikoislääkäri. Hän on toiminut Työeläkeyhtiö Elon ylilääkärin tehtävässä vuodesta 2019 alkaen. Krügerin aiemmalta työuralta löytyy vakuutuslääketieteen lisäksi potilastyötä tuki- ja liikuntaelinpotilaiden ja erityisesti kipupotilaiden parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Liisamari Krüger on aiemmin toiminut orkesterimuusikkona ja on aktiivinen musiikkilääketieteen parissa.

Pauliina Valtasaari on ammattimuusikkotaustainen työnohjaaja, tutkija ja taiteilijoiden työelämän kehittäjä. Hänellä on pitkä kokemus viulistin työstä maamme sinfoniaorkestereissa (1. viulisti RSO 2002–2016). Orkesterityön lisäksi Pauliina on toiminut aktiivisena kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailla. 

Nykyisin Pauliina toimii taiteilija-asiantuntijana Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike), jossa hänen tehtäviinsä kuuluu työhyvinvointipalveluiden kehittäminen apurahataiteilijoille. Viime vuosina hän on myös keskittynyt tutkimukseen, työnohjaukseen ja kouluttamiseen erityisesti esittävien taiteiden ammattilaisten ja työyhteisöjen parissa. Pauliina on kehittänyt väitöstutkimuksessaan orkesterimuusikoille suunnatun työnohjausmetodin. Väitöskirja Orkesterimuusikoiden työnohjaus — Luova potentiaali yhteisöllisyyden rakentamisen ja yksilöllisyyden kunnioittamisen risteyskohdassa tarkastetaan 10.6.2023 Taideyliopistossa.

Pauliina Valtasaari on toiminut Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2015 alkaen, ja puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Hän on vuosien ajan osallistunut muusikoiden terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen muusikoiden psykososiaalista hyvinvointia tukevissa hankkeissa.

 

LAUANTAI 17.6.

Tiedolla Taitoa Tulevaisuuteen

yhteistyössä Itä-Suomen Yliopisto

  • Unenlaadun tarkkailun kompastuskivet: mitatun ja koetun paradoksi  

Unenlaadulla on suuri merkitys hyvinvoinnille, ja unta seurataan eri tavoin. Unenlaadun jatkuva tarkkailu voi itsessään kuitenkin olla suorituskykyä heikentävä asia.
Samu Kainulainen (dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala)

  • Kaatumisten ehkäisy liikunnan keinoin ikääntyneillä Kaatumistapaturmat yleistyvät ikääntyessä. Monipuolinen liikunta, joka yhdistää voimaa, tasapainoa ja toimintakykyä, on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä näitä tapahtumia.

Toni Rikkonen (yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto)

Tarmo Hakkarainen, Taiji

Samu Kainulainen on yliopistotutkija lääketieteellisen fysiikan, signaalinkäsittelyn ja unilääketieteellisen tutkimuksen alalla. SmartSleep-hankkeen projektipäällikkö. Erikoistunut unilääketieteen mittaustekniikoihin, fysiologisten signaalien analytiikkaan ja data-analyysiin. Vahvin osaamisalue translationaalinen unilääketieteen tutkimus.

 Toni Rikkonen on liikuntafysiologian dosentti, erityisalueena ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinasairaudet. Mielenkiinnon kohteina liikuntalääketiede, toimintakyvyn muutokset ikääntyessä, kliininen epidemiologia, TULE-sairaudet ja niiden diagnostiikka.

 

SUNNUNTAI 18.6.

Tanssin voima: Tanssin terveysvaikutukset neurologisissa sairauksissa 

yhteistyössä Itä-Suomen Yliopisto

Millaisia terveysvaikutuksia tanssimisella on? Miksi ja miten tanssiminen kuntouttaa erityisesti neurologisissa sairauksissa? 

Tervetuloa kuuntelemaan tanssillisen neurologisen kuntouksen uusia tuulia ja tanssimaan mukana.   

Kiti Müller (Kiti Müller on neurologi, joka kutsuu itseään Tiedekokiksi. Hän kirjoittaa ajatusfiilailua blogia (kitimuller.com). Hän opettaa dosenttina Helsingin ja Aalto yliopistossa työelämän neurologiaa ja mobiilin lääketieteen teknologian käytettävyyttä. Hän jakaa tietoa siitä, miten ihmisen fysiologia, fyysinen, psyykkinen ja älyllinen toimintakyky muodostavat kokonaisuuden. Tanssi on tästä hyvä esimerkki. Tanssiaskeleet ovat myös hyvää muistitreeniä ja mielekästä kuntoutusta, joka sopii kaiken ikäisille.

Heikki Tikkanen (liikuntalääketieteen professori, Itä-Suomen Yliopisto)

Paneelikeskustelussa mukana:

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja. Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä yhdessä Neuroliiton kanssa tutkimus tanssin merkityksestä MS- tautia sairastaville. Tutkimuksen yhteydessä Neuroliitto järjesti Tanssista voimaa- sopeutumista tukevan kurssin MS-tautia sairastaville. Kurssin toteutuksesta ja kokemuksista tanssin merkityksestä neurologisessa kuntoutuksessa paneelissa ovat keskustelemassa Neuroliiton kuntoutussuunnittelija, ft AMK Pirkko Hämäläinen sekä kokemuspuhuja Tanja Pikkuaho.

Liikehäiriösairauksien liitto on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Työtä tehdään yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten kanssa.

 

MAANANTAI 19.6.

Kulttuuri ja taide kokonaisturvallisuudessa

yhteistyössä Savonia AMK 

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Sivistys on muutosvoima kohti kestävää ja vastuullista kokonaisturvallisuutta.

Kuinka taiteen ja kulttuurin avulla vahvistamme arjen turvallisuutta ja henkistä kriisinkestävyyttä ripeästi muuttuvassa maailmassa?

Avaus: Marko Kilpi, kansanedustaja ja kirjailija

Paneelikeskustelu:                     

Tiina Mertanen, museopalvelujohtaja, Suomen kansallismuseo

Jari Perkiömäki, jazzmuusikko, lehtori ja kulttuurin hallitusammattilainen

Anna Vilkuna, johtaja, Kuopion taidemuseo

Paneelin vetää kokonaisturvallisuuden asiantuntija Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yleisökeskustelu. Keskusteluttaja luovien alojen asiantuntija Raisa Leinonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

                               

TIISTAI 20.6.

Taike & Cupore Talks: Taiteilijan työhyvinvointi                           

yhteistyössä Taike

Cuporen tutkija Emmi Lahtinen esittelee Taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksia, aiheena taiteilijoiden työhyvinvointi.

Lahtisen esityksessä käydään läpi taiteilijoiden näkemyksiä omasta työhyvinvoinnistaan, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä työhyvinvointia tukevista palveluista ja niiden tarpeesta.

Tilaisuuden taiteilijakeskustelussa eri alojen taiteilijat keskustelevat barometrin tuloksista omien kokemustensa pohjalta.

Tilaisuuden juontaa kirjailija ja Taiteen edistämiskeskuksen kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja Marjo Heiskanen.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus: Marjo Heiskanen

Miten voit taiteilija? Taiteilijoiden näkemyksiä työhyvinvoinnistaan
tutkija Emmi Lahtinen, Cupore

Taiteilijakeskustelu
tanssitaiteilija, STST:n puheenjohtaja Sanni Kriikku
kuvataiteilija Leena Mäki-Patola
näyttelijä Santeri Niskanen

Toivoaksemme häiritsemme: kirjailijat Marjo Heiskanen ja Jouni Tossavainen esittävät tilaisuutta varten kirjoittamansa ja kokoamansa runokollaasin, joka saa viimeisen silauksensa tilaisuudessa kuultavien puheenvuorojen kaiuista.

Barometrin ovat toteuttaneet Taiteen edistämiskeskus ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.    

Emmi Lahtinen toimii tutkijana Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Hän on työskennellyt Cuporessa vuodesta 2016 taide- ja taiteilijapolitiikan, kulttuuristen oikeuksien sekä taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien kysymysten parissa.

 


Kuopio Highlights

to 15.6. klo 9-15 Kuopion Musiikkikeskus Highlights: Kuopion 9. hyvinvointiseminaari: Monikulttuurisuus yhteisössä – kohti vahvistuvaa yhteistä identiteettiä

klo 9-13 Kamarimusiikkisali

klo 13-15 Highlights Stage, Musiikkikeskuksen Valohalli

Hyvinvointiseminaari pureutuu yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteidenedistämiseen Painopiste on erityisesti maahanmuuttajien integroitumisessa kuntaan ja työelämään sekä monikulttuurisuuden tuomassa rikkaudessa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kuopio.fi/hyvinvointiseminaari

Vapaa pääsy.