Hae Länsi-Suomen opistoon tanssitaiteen linjalle!
Kuva: Noora Hyttinen

LÄNSI-SUOMEN OPISTON TANSSILINJAT: TANSSITAIDE JA PARITANSSI

Länsi-Suomen opisto tarjoaa tanssialan koulutusta kahdella rinnakkaisella opintolinjalla: tanssitaiteen linjalla ja paritanssilinjalla. Linjoilla on omat erilliset opetusohjelmansa, mutta yhteistyö linjojen välillä on tiivistä. Lisäksi kummankin linjan jo valmiiksi monipuolista opintotarjontaa on mahdollista laajentaa valitsemalla opintoja myös toisen tanssilinjan tarjonnasta. Tanssitaiteen linjan vastaava opettaja Heli Keskikallio (tanssit. maist.) ja paritanssilinjan vastaava opettaja Liisa Kontturi-Paasikko (tanssinopettaja YAMK) avaavat seuraavassa haastattelussa opintojen luonnetta ja sisältöä.   

Kenelle opiskelu sopii?

Heli: Tanssitaiteen linjalla opiskelu sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään tanssijana ja tanssintekijänä sekä joilla on kiinnostusta tanssiin taiteenlajina.

Liisa: Paritanssilinjalla opiskelu sopii jokaiselle, jolla on olemassa jonkinlainen paritanssiharrastuneisuus ja joka on kiinnostunut kehittämään omaa tanssijuuttaan paritanssin näkökulmasta ja haluaa viettää vuoden tanssien.

Millaista on opiskelu linjalla?

Heli: Opiskelu on monipuolista ja haastaa jokaisen opiskelijan hyvällä tavalla. Teemme yhteistyötä Taideyliopiston kanssa, minkä ansiosta opiskelijan on mahdollista suorittaa vuoden aikana avoimen yliopiston opintoja tanssitaiteessa. Säännöllisten nykytanssin, jazztanssin ja baletin treenituntien ohella linjalla opiskellaan myös tanssihistoriaa sekä tanssiin liittyviä muita teoria-aineita. Lisäksi opiskelijat tekevät lukuvuoden aikana useita produktioita. Yhdeksän kuukauden aikana tulee siis paljon asiaa. Linjalla on paljon vierailevia opettajia, jotka ovat alansa osaajia. Opetuksessa pyrimme henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Liisa: Opiskeluvuosi avartaa näkemystä tanssista, syventää osaamista omassa lajissa ja antaa tietoa tanssikentän ilmiöistä ja toimijoista. Opetus on korkeatasoista ja laadukasta, yhteistyötä tehdään Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen ja Suomen Tanssinopettajain liiton seuratanssijaoksen kanssa. Tavallisimpien seuratanssilajien lisäksi vuoden aikana opiskellaan argentiinalaista tangoa, salsaa ja swinglajeja – pääpaino on tanssitekniikassa, parityöskentelyssä, luovuudessa sekä musiikkiin tanssimisessa. Lisäksi tutustutaan tanssimusiikin rytmiikan perusteisiin ja tanssilajien kehityskaareen. Paritanssilajien lisäksi kehonhuollolliset asiat ovat isossa roolissa, niitä tehdään pilateksen, baletin ja jazztanssin kautta. Vuoden aikana tehdään yksi yhdessä sovittu isompi tuotos, joka voi olla tanssiproduktio tai tanssitapahtuman järjestäminen.

Millaisia valmiuksia opiskelu antaa opiskelijalle?

Heli: Opiskelu antaa valmiuksia tanssin ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Moni linjalla opiskellut onkin jatkanut opintojaan tanssin eri oppilaitoksissa. Opinnoista on varmasti hyötyä myös muualla, jos opiskelija ei koe kiinnostusta tanssiin ammattina.

Liisa: Riippuen opiskelijan omista tavoitteista valmiuksia voi kehittää moneen eri suuntaan. Nuorelle, ammatista haaveilevalle tai jo tanssin kentällä toimivalle ohjaajalle / opettajalle opiskelu antaa valmiuksia tulevaan ammattiopiskeluun ja jatko-opiskeluun.  Vuorotteluvapaalla / eläkkeellä olevalle tanssinharrastajalle opiskelu tarjoaa mahdollisuuden mielen virkistymiseen ja taidon kehittämiseen. Jokaisella opiskelijalle vuosi tarjoaa mallin yhteisöllisestä elinikäisen oppimisen tavasta.

Millaisia terveisiä lähetät opinnoista kiinnostuneille?

Heli: Jos koet kiinnostusta, hakeudu ihmeessä opiskelemaan linjalle. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin, eli ole rohkeasti yhteydessä.

Liisa: Jos mietit —ÄLÄ MIETI vaan tule ja käytä tämä ainutlaatuinen tilaisuus hyväksesi ja vietä vuosi tanssien. Opetussuunnitelman runko on olemassa, mutta sitä räätälöidään yhdessä mukana olevan opiskelijaporukan kanssa, joten saat myös äänesi kuuluviin siinä mitä toivoisit opintojen sisältävän. Älä epäröi kysyä lisää.
 

 

  

Heli Keskikallio:
heli.keskikallio@lsopisto.fi
044-2642920

Liisa Kontturi-Paasikko
liisa.kontturi-paasikko@lsopisto.fi
050-4431011

 

 

Länsi-Suomen opisto, Carita Koivula-Pukkila, Heli Keskikallio, Liisa Kontturi-Paasikko ja Noora Hyttinen

Kuvassa Carita Koivula-Pukkila (vas.), Heli Keskikallio, Liisa Kontturi-Paasikko ja Noora Hyttinen.

 

 

 

Lue lisää täältä!

https://www.facebook.com/lansisuomenopistoon/

https://www.instagram.com/lsotanssi/

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA

Carita Koivula-Pukkila, Ulvila
Opiskelijana tanssitaiteen linjalla 2018–2019

Hain opiskelemaan Länsi-Suomen opistoon tanssitaiteen linjalle, koska tanssin harrastaminen ei enää täyttänyt tarpeitani, vaan halusin oppia tanssista lisää ammatillisessa mielessä. Lisäksi välivuosi työstäni sosiaalialalla tuntui juuri nyt tarpeelliselta. Aikaisemmin olin harrastanut kilpatanssia aktiivisesti usean vuoden ajan. Sen sijaan taidetanssista, baletista, jazzista ja nykytanssista minulla ei juuri ollut kokemusta.

Opetus tanssitaiteen linjalla on laadukasta ja monipuolista sekä opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita huomioivaa. Meillä tavoitteellinen ja ammatillisiin opintoihin valmistava opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä ja sitä tuetaan säännöllisin kehityskeskusteluin opettajan kanssa. Tanssia on tavallisesti useampia tunteja päivässä. Opintojen myötä tanssirepertuaarini onkin laajentunut ja oman kehon tuntemus ja liikkuvuus ovat lisääntyneet. Lisäksi olen saanut paljon tietoa mm. tanssihistoriasta, tanssianalyysistä, kinesiologiasta ja anatomiasta. Olen hurmioitunut luovasta ja koreografisesta työskentelystä.

Oman soolotanssiteoksen työstäminen oli opiskeluvuoden suurin ponnistus. Tämän prosessin aikana itsetuntemukseni lisääntyi, opin uutta itsestäni tanssijana sekä koreografian tekijänä.  Opiskeluvuoden aikana olen saanut runsaasti rohkeutta ja uskoa itseeni, omaan liikkeelliseen ilmaisuun ja luovuuteen. Koen kasvaneeni ihmisenä, taitelijana ja tanssijana. Voin suositella Länsi-Suomen opistoa lämpimästi sinulle!

Carita Koivula-Pukkila LSO

Noora Hyttinen, Liperi
Opiskelijana paritanssilinjalla 2018–2019

Hain opiskelemaan Länsi-Suomen opistoon viettääkseni välivuotta lukion jälkeen, sillä en päässyt ensimmäisellä hakukerralla haluamaani jatko-opiskelupaikkaan.

Paritanssi-linjalla opiskelu on laajentanut ymmärrystäni monilla tanssin osa-alueilla. Olen päässyt haastamaan itseäni uusissa lajeissa, sekä kasvattamaan tietämystä sekä osaamista tutuilla aihe-alueilla. Mm. kehollisuus ja tanssitekniikka ovat kehittyneet opiskelujen aikana merkittävästi. Kaikista merkittävimmäksi asiaksi on kuitenkin noussut oman tanssillisen itsevarmuuden kasvaminen, sekä luottaminen omaan tanssillisuuteen myös itselleen vieraammissa lajeissa.

Paritanssi-linjassa parasta on monipuoliset opinnot aina pilateksesta anatomiaan ja erilaisiin tanssilajeihin. Länsi-Suomen opiston vahvuus on kaksi erilaista tanssilinjaa, jotka täydentävät toisiaan esimerkiksi yhteisten produktioiden ja tanssituntien kautta. Molemmat tanssilinjat ovat myös päässeet nauttimaan useista vierailevista opettajista, jotka kukin ovat oman alansa huippuopettajia. Länsi-Suomen opisto on oppimisilmapiiri, jossa jopa puoli vahingossa kohtaa monenlaisia ihmisiä, sekä hankkii loppuelämän mittaisia ystävyyssuhteita.

Teksti: Niina Kastari
Kuvat: Niina Kastari ja Länsi-Suomen opisto

Noora Hyttinen LSO


Muita kiinnostavia juttuja!