65. Matka - The Journey kokemiskonsepti

65. Matka kokemiskonsepti

MATKA – The Journey kokemiskonsepti koostuu kahdesta osasta: yhdessä koetusta kehollisesta, liikkeellisestä työpajasta ja soolotanssiteoksen katsomisesta, sekä näiden kokemusten reflektoinnista yhdessä keskustellen/kirjoittaen. Kokonaisuudesta muodostuu ohjaajan/esiintyjän ja osallistujan yhdessä kokema pieni matka. Katsoja-kokija siis saa oman kehollisen kokemuksensa jälkeen kokea/katsoa miniatyyri-tanssiesityksen, joka on saanut vaikutteita juuri koetusta työpajasta.

Jokainen konseptin puitteissa tapahtuva kohtaaminen on ainutkertainen tapahtuma; syntyy aito kontakti, tapahtuu oikea kohtaaminen. Yhdessä koetun kehollisen, toiminnallisen tekemisen jälkeen, intiimissä esitystilanteessa syntyy voimakas erityisyyden ja ainutlaatuisuuden kokemus, jota esityksen jälkeen tapahtuva keskustelu voimistaa. Tällainen hetki voi herkästi herättää yllättäviä oivalluksia ja ahaa-elämyksiä.

Lisäksi mini-työpajan aikana osallistujalle syntyy henkilökohtainen suhde ohjaajaan/esiintyjään, mikä taas voimistaa tuttuuden tunnetta ja subjektiivista kokemusta esityksen katsomistilanteessa. Esim. tanssisalissa tapahtuvassa konseptissa rikotaan katsomisen/kokemisen ja esiintymisen välisiä lainalaisuuksia: lähennetään katsojan ja esiintyjän subjektiivista kokemusta yhdessä koetusta tilanteesta sekä pienennetään katsojan ja esiintyjän välistä psykologista etäisyyttä.

Tavoitteena on kokija-katsojan kinesteettisen ja emotionaalisen empatian kokemuksen lisääminen katsomistilanteessa. Konsepti on myös mini-manifesti, joka pyrkii vaikuttamaan: laajentamaan ja monipuolistamaan tanssin/taiteen katsomisen tapaa ja -kulttuuria.

Pukeutumiskoodina mukavat, liikkumisen mahdollistavat vaatteet. Kerrospukeutuminen on suositeltavaa.

Avainajatuksia/-kysymyksiä: -yhdessä kokeminen, jakaminen -holistinen kokemus: kehollinen kokemuksellisuus ja toiminnallisuus, emotionaalinen kokemus ja kokemuksellisuus, kognitiivinen-/ajattelukokemus -kehon viisaus -voimistaako edeltävä, oma kehollinen kokemus ja toiminta katsomiskokemuksen kinesteettisen- ja/tai emotionaalisen empatian kokemista? -mikä on tanssin/taiteen kokemisen/katsomisen terapeuttinen, voimauttava vaikutus ja merkitys?

Aika: 19.6. klo 15.15-17.15
Paikka: Puistokoulu
Opettaja: Jonna Aaltonen
Hinta: 35,00€

19.6.2023
19.6.2023

Sijainnit

Puistokoulu, Puistokatu 13, (käynti Minna Canthin kadun puolelta sisäpihalta)