13.-20.6.2018

Taiteellinen johtaja Jorma Uotinen

Kehonhuolto

WiseMotion tanssin ammattilaisille

Aika: 16.-17.6.2018 klo 14.30-16.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Hanna Poikonen
Hinta: 60,00 € koko kurssi / 35,00 € kerta*
*Yksittäiset tunnit maksetaan kurssipaikalla, ei paikkavarauksia.


16.6. "Luova prosessi"
Kontrolloivan ja rentoutuneen tilan neuroniverkostojen ainutlaatuinen vuorovaikutus luovan työskentelyn aikana. Kontrolloivalla neuroniverkostolla on päävastuu keskittyneen yksityiskohtaisen suorittamisen aikana, kun taas rentoutuneen tilan verkosto on valloillaan raukeassa olotilassa, kuten mielen viipyillessä unen ja valveen rajamailla. Luovan työskentelyn aikana näiden kahden toisilleen vastaikkaisen verkoston on taivuttava joustavaan vuorovaikutukseen. Sen takia kehollinen luova työskentely on sekä vaativaa että niin nautinnollista. Tunti koostuu pitkästä ohjatusta improvisaatioharjoituksesta, kehollisen kokemuksen avaamisesta neurotieteen näkökulmasta sekä ryhmäkeskustelusta.

17.6. "Todellisuus ja mielikuvitus"
Havainnon ja mielikuvituksen yllättävä samankaltaisuus aivoissa. Kehollinen mielikuvitusmatka voi aktivoida aistien lähettämät viestit uudella tavalla. Tietoisen valinnan avulla - ja usein myös tiedostamatta - tarpeettomat aistihavainnot häivytetään ja mieli kohdistetaan täyttämään niitä odotuksia, joita mielikuvitus meille asettaa. Tunti koostuu pitkästä ohjatusta improvisaatioharjoituksesta, kehollisen kokemuksen avaamisesta neurotieteen näkökulmasta sekä ryhmäkeskustelusta.

Nyt WiseMotion Communityn nettisivut ovat auki!
http://wisemotionco.com/fi/
http://wisemotionco.com/en/
______________________________________

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi tanssin neurotieteestä Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2018. Hän työskenteli viisi vuotta ETH Zurichissä Sveitsissä, joka on yksi maailman johtavia neurotieteen keskuksia. Tanssin maailmaan hän on perehtynyt lukuisilla nykytanssin, buton ja somaattisten menetelmien kursseilla mm. New Yorkissa, Barcelonassa ja Berliinissä.

Kehonhallinnan perusteet 11-16v tanssijoille (Pilates peruskurssi)        TÄYNNÄ   

Aika: 13.-15.6.2018 klo 15.30-16.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Katariina Pahkala
Hinta: 60,00 €

Hyvä keskivartalon ja lantion asennon hallinta luovat pohjan laadukkaalle liikkeelle ja hyvin kannatellulle tanssiasennolle. Tällä kurssilla opit mitä lantion ja rintakehän keskiasento on ja kuinka keskivartalon ydintuki rakennetaan. Taitojen harjoittelua voit halutessasi jatkaa Pilateksen viikkotunneilla, jota varten saat kurssilta todistuksen lajin perusteiden opettelusta.
______________________________________

Katariina Pahkala on Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistunut tanssinopettaja, jonka opetuksen perustan luovat vahva tekninen tausta baletista ja jazztanssista. Useita vuosia erityisesti lasten kanssa työskennellyt Katariina painottaa tunneillaan turvallista oppimisilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista itseään omalla tavallaan ja eväitä tanssitekniikan alkeisiin opetellaan yhdessä oivaltaen. Katariina on myös Pilatesohjaaja.

Smart Stretching 11-16v tanssijoille       TÄYNNÄ   

Aika: 17.-19.6.2018 klo 15.00-16.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Katariina Pahkala
Hinta: 90,00 €

Venyttele itsesi notkeaksi, vahvaksi ja nopeaksi! Hyvä liikkuvuus mahdollistaa tanssitekniikan kokonaisvaltaisen hallitsemisen. Notkeus vaikuttaa positiivisesti myös voimantuottoon, rentouteen, nopeuteen ja kestävyyteen. Lisäksi se ehkäisee lihasvammoja. Erityisen tärkeää liikkuvuusharjoittelu on nuorelle, kasvavalle tanssijalle. Kurssilla opit, kuinka lisätä liikkuvuutta tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Keskitymme erityisesti tanssissa vaadittaviin liikesuuntiin ja lihasryhmiin. Kurssilta saat myös eväitä omatoimiseen liikkuvuusharjoitteluun: kuinka hyödyntää erilaisia venytystekniikoita eri tilanteissa, esimerkiksi ennen tanssituntia ja tunnin jälkeen.
______________________________________

Katariina Pahkala on Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistunut tanssinopettaja, jonka opetuksen perustan luovat vahva tekninen tausta baletista ja jazztanssista. Useita vuosia erityisesti lasten kanssa työskennellyt Katariina painottaa tunneillaan turvallista oppimisilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista itseään omalla tavallaan ja eväitä tanssitekniikan alkeisiin opetellaan yhdessä oivaltaen. Katariina on myös Pilatesohjaaja.

WiseMotion

Aika: 17.6.2018 klo 12.00-14.00
Paikka: Element Studio
Opettaja: Hanna Poikonen
Hinta: 35,00 €


Kosketus ja vuorovaikutus: Aivojen virittäytyminen samoille aivoaalloille yhteistyön aikana. Aivojen harmoninen toiminta laajennetaan esiintyjästä katsojaan, mikä parantaa kykyämme ymmärtää toinen toistamme. Kosketus on korvaamaton osa hedelmällistä vuorovaikutusta, sillä se ruokkii kiintymystä ja sitoutumista sekä vähentää kipua, stressiä ja ahdistusta. Kollektiivinen liike kehojen koskettaessa mahdollistaa myös mielten harmonisen yhteyden. Tunti koostuu pitkästä ohjatusta improvisaatioharjoituksesta, kehollisen kokemuksen avaamisesta neurotieteen näkökulmasta sekä ryhmäkeskustelusta.

Nyt WiseMotion Communityn nettisivut ovat auki!
http://wisemotionco.com/fi/
http://wisemotionco.com/en/
______________________________________

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi tanssin neurotieteestä Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2018. Hän työskenteli viisi vuotta ETH Zurichissä Sveitsissä, joka on yksi maailman johtavia neurotieteen keskuksia. Tanssin maailmaan hän on perehtynyt lukuisilla nykytanssin, buton ja somaattisten menetelmien kursseilla mm. New Yorkissa, Barcelonassa ja Berliinissä.

TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) -kokeilutunti        TÄYNNÄ   

Aika: 19.6.2018 klo 12.00-14.00
Paikka: Taidelukio Lumit, liikuntasali
Opettaja: Heidi Naakka
Hinta: 20,00 €

Ota tunnille mukaasi vesipullo sekä oma joogamatto tai muu vastaava.

TRE (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) on toiminnallinen ja tehokas harjoitusmenetelmä, joka käynnistää kehon luontaisen palautumisen stressin ja traumojen synnyttämistä jännitteistä. TRE:n avulla voit helpottaa stressioireitasi ja edesauttaa rentoutumista sekä edistää rasituksen jälkeistä palautumista. TRE on neurologis-fysiologinen prosessi, jossa HYVIN yksinkertaisella liikesarjalla aikaansaadaan kehossa kaikille nisäkkäille ominainen jännityksiä vapauttava tärinä. Tärinää ei ylläpidetä lihastyöllä, vaan keho tärisee “rennossa” tilassa. Menetelmä on kaikille helposti opittavissa ja sen vaikutukset ovat välittömät.

Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen stressin- ja traumanhoidon asiantuntija, tohtori David Berceli. Kyseessä on itsehoitomenetelmä ja kun siihen on perehtynyt koulutetun ohjaajan johdolla TRE-harjoitetta voi tehdä myös itsenäisesti kotona. TRE:stä voi saada apua mm stressiin, jännittämiseen, unettomuuteen, rentoutumiseen tai ahdistuneisuuteen. TRE:n myötä on todettu myös vähemmän lihas- ja selkäkipuja, lisääntynyt notkeus, vähemmän vanhojen vammojen aiheuttamia haittoja, enemmän energiaa ja kestävyyttä, parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta.

Mikäli sinulla on diagnosoituja sairauksia (sydän- tai verisuonisairauksia, korkeaa verenpainetta, psyykkisiä sairauksia, epilepsiaa jne.) olethan yhteydessä kurssin pitäjään sähköpostitse. Diagnoosit eivät useinkaan estä TRE:n harjoittamista, mutta asiasta on hyvä keskustella hoitavan lääkärin ja TRE-ohjaajan kanssa.
Lisätietoja: traumaprevention.com, trefinland.fi
 

”TRE toimii palauttavana, kehoa ja mieltä mobilisoivana ja avaavana prosessina. Se on kohdallani vaikuttanut ratkaisevasti työhöni tanssijana ja esiintyjänä. TRE on syventänyt ymmärrystäni minuudesta ja voimistanut merkittävästi läsnäolon kokemusta niin esiintyessä kuin elämässäni yleensä.”  - Heidi Naakka, tanssitaiteilija

______________________________________

Heidi Naakka valmistui tanssinopettajaksi Turun Amk:n Taideakatemiasta keväällä 2001 ja tanssijaksi Tukholman Tanssikorkeakoulusta keväällä 2002. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli freelancer -tanssijana kunnes hänet kiinnitettiin Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmään, Helsinki Dance Companyyn syksyllä 2006. Heidi on tanssinut lukuisten tunnettujen suomalaisten ja ulkomaisten koreografien teoksissa viimeisen viidentoista vuoden aikana. Hänet on nähty mm. Kirsi Törmin, Alpo Aaltokosken, Reijo Kelan, Kenneth Kvarnströmin, Eeva Muilun, Linda Kapatanean ja Josef Frucekin sekä viime vuosina erityisesti Jyrki Karttusen teoksissa. Heidi on tehnyt tanssijantyönsä rinnalla myös koreografioita ja opetusvierailuja tanssinopettajana. Heidi on myös kehon palautumista edistävän ja syväjännityksiä kehossa vapauttavan TRE-menetelmän sertifioitu ohjaaja.

Terapeuttinen taiji      PERUTTU   

Aika: 14.-15.6.2018 klo 13.30-15.00
Paikka: Jooga- ja Pilates-studio Nina Massa, Torikatu 19
Opettaja: Tarmo Hakkarainen
Hinta: 65,00 €

Lähestymme taijia terapeuttisesti eli katsomme mihin taijin ja muun ns. sisäisen harjoittelun periaatteet perustuvat sekä kuinka niistä saisi mahdollisimman hyvin hyödyn erilaisiin vaivoihin, mielen rauhaan, hengitykseen, rentoutumiseen, energiaan ja koko kehon elastiseen, tietoiseen, rentoon mutta myös vahvaan liikkeeseen. 
______________________________________

Tarmo Hakkarainen on taiji-, chi kung-, taojooga- ja shiatsuohjaaja. www.tarmohakkarainen.net 

 

Kehonhallinnan perusteet (Pilates peruskurssi)      PERUTTU   

Aika: 13.-14.6.2018 klo 14.00-15.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Tuija Martikainen
Hinta: 60,00 €

Kurssilla opit mitä ovat lantion ja rintakehän keskiasento sekä keskivartalon ydintuki. Lisäksi saat oivalluksia siitä, miten vakautat tai tietoisesti liikutat eri kehonosia niin, että selkäranka ja olkapäät pysyvät tuettuina liikkumisen aikana. Kurssi antaa sinulle mahdollisuuden siirtää näitä taitoja muuhun harjoitteluusi tai arkeesi, jotta tuki- ja liikuntaelimistösi pysyisi terveenä. Kurssilta saat todistuksen Pilateksen perusteiden opettelusta, minkä jälkeen voit halutessasi jatkaa harjoittelua lajin viikkotunneilla.
______________________________________

Tuija Martikainen on fysioterapeutti ja pilatesohjaaja.

 

SPS – Spiraalistabilaatio kurssi 1      PERUTTU   

Aika: 13.-15.6.2018 klo 10.00-11.00
Paikka: Element Studio
Opettaja: Katariina Pahkala
Hinta: 60,00 €

Kasaan painuneen selkärangan paras hoito on oikeanlaisella lihastuella synnytetty noste kehoon. Tsekkiläisen lääkärin kehittämässä SPS-metodissa käytetään menetelmään suunniteltuja vastuskuminauhoja. Spiraalistabilaation avulla vahvistetaan syvien vatsalihasten toimintaa ja pyritään rentouttamaan selän pitkittäisten ojentajalihasten ylijännittyneisyyttä. Näin vähennetään painetta välilevyissä, parannetaan niiden aineenvaihduntaa sekä luodaan tilaa selkänikamien väliin. SPS-metodilla lisäät siis terveyttä selkääsi! Halutessasi voit hankkia SPS-metodin harjoituskuminauhan itsellesi jatkoharjoittelua varten.
______________________________________

Katariina Pahkala on Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistunut tanssinopettaja, jonka opetuksen perustan luovat vahva tekninen tausta baletista ja jazztanssista. Useita vuosia erityisesti lasten kanssa työskennellyt Katariina painottaa tunneillaan turvallista oppimisilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista itseään omalla tavallaan ja eväitä tanssitekniikan alkeisiin opetellaan yhdessä oivaltaen. Katariina on myös Pilatesohjaaja.

SPS – Spiraalistabilaatio kurssi 2     TÄYNNÄ   

Aika: 13.-15.6.2018 klo 11.30-12.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Riikka Sabat
Hinta: 60,00 €

Kasaan painuneen selkärangan paras hoito on oikeanlaisella lihastuella synnytetty noste kehoon. Tsekkiläisen lääkärin kehittämässä SPS-metodissa käytetään menetelmään suunniteltuja vastuskuminauhoja. Spiraalistabilaation avulla vahvistetaan syvien vatsalihasten toimintaa ja pyritään rentouttamaan selän pitkittäisten ojentajalihasten ylijännittyneisyyttä. Näin vähennetään painetta välilevyissä, parannetaan niiden aineenvaihduntaa sekä luodaan tilaa selkänikamien väliin. SPS-metodilla lisäät siis terveyttä selkääsi! Halutessasi voit hankkia SPS-metodin harjoituskuminauhan itsellesi jatkoharjoittelua varten.
______________________________________

Riikka Sabat on fysioterapeutti (AMK), Personal Trainer, Method Putkisto- ja Pilates -ohjaaja, urheiluhieroja

Yin jooga & Mindfulness

Aika: 16.-17.6.2018 klo 9.00-11.00
Paikka: Element Studio
Opettaja: Emilia Kujala
Hinta: 80,00 €


Kurssilla harjoittelet tietoista, hyväksyvää läsnäoloa (mindfulness) lempeiden yinjooga-asentojen kautta. Mindfulness on rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä. Harjoittelusta on tutkitusti hyötyä mm. kroonisten kipujen, stressiperäisten oireiden, unettomuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa.
______________________________________

Emilia Kujala on sertifioitu jooganopettaja, mindfulness-kouluttaja ja sosiaalipsykologi.

Joogan alkeet kankeille

Aika: 17.-18.6.2018 klo 14.30-16.00
Paikka: Element Studio
Opettaja: Emilia Kujala
Hinta: 60,00 €

Jooga on parhaillaan kokonaisvaltaista ja lempeää kehonhuoltoa, mutta sen perinteiset harjoitusasennot (asanat) ovat useille meistä melko haastavia. Nivelet kuormittuvat ja lihaskireyksien vuoksi asentoihin on vaikea päästä. Tällä kurssilla opit lajin alkeet niin, että suojaat nivelesi virheelliseltä kuormitukselta ja tiedät, kuinka voit helpottaa liikkeitä, jotta teet ne oikein! Kurssi on suunnattu erityisesti sinulle, joka koet kehonhuoltoharjoittelun hankalaksi lihaskireyksiesi vuoksi. Mukaan voi kuitenkin tulla myös notkeat lajista kiinnostuneet.
______________________________________

Emilia Kujala on sertifioitu jooganopettaja, mindfulness-kouluttaja ja sosiaalipsykologi.

Hot Barre! 1

Aika: 17.-19.6.2018 klo 11.30-12.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Katariina Pahkala
Hinta: 60,00 €

Treenaa itsellesi tanssijan kroppa! Hot Barre! on infrapunan lämmössä (+45) treenattava intensiivinen tunti, jossa tehdään kehonhallintaa, voimaa sekä liikkuvuutta lisääviä harjoitteita pilateksen ja baletin liikemateriaalia soveltaen ja yhdistäen. Apuvälineenä toimivat balettitangot sekä erilaiset pienvälineet. Infrapunan lämpö yhdistettynä menevään tempoon pistävät aineenvaihdunnan liikkeelle ja lopputunnin pitkät venytykset keskittyvät liikelaajuuksien kehittämiseen. Tunnilla ei vaadita aiempaa tanssi- tai pilateskokemusta. Ota tunnille mukaasi vettä ja iso pyyhe. Pyri jo etukäteen juomaan hyvin vettä nestehukan välttämiseksi.
______________________________________

Katariina Pahkala on Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistunut tanssinopettaja, jonka opetuksen perustan luovat vahva tekninen tausta baletista ja jazztanssista. Useita vuosia erityisesti lasten kanssa työskennellyt Katariina painottaa tunneillaan turvallista oppimisilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista itseään omalla tavallaan ja eväitä tanssitekniikan alkeisiin opetellaan yhdessä oivaltaen. Katariina on myös Pilatesohjaaja.

Hot Barre! 2      PERUTTU   

Aika: 17.-19.6.2018 klo 12.45-13.45
Paikka: Element Studio
Opettaja: Katariina Pahkala
Hinta: 60,00 €

Treenaa itsellesi tanssijan kroppa! Hot Barre! on infrapunan lämmössä (+45) treenattava intensiivinen tunti, jossa tehdään kehonhallintaa, voimaa sekä liikkuvuutta lisääviä harjoitteita pilateksen ja baletin liikemateriaalia soveltaen ja yhdistäen. Apuvälineenä toimivat balettitangot sekä erilaiset pienvälineet. Infrapunan lämpö yhdistettynä menevään tempoon pistävät aineenvaihdunnan liikkeelle ja lopputunnin pitkät venytykset keskittyvät liikelaajuuksien kehittämiseen. Tunnilla ei vaadita aiempaa tanssi- tai pilateskokemusta. Ota tunnille mukaasi vettä ja iso pyyhe. Pyri jo etukäteen juomaan hyvin vettä nestehukan välttämiseksi.
______________________________________

Katariina Pahkala on Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistunut tanssinopettaja, jonka opetuksen perustan luovat vahva tekninen tausta baletista ja jazztanssista. Useita vuosia erityisesti lasten kanssa työskennellyt Katariina painottaa tunneillaan turvallista oppimisilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista itseään omalla tavallaan ja eväitä tanssitekniikan alkeisiin opetellaan yhdessä oivaltaen. Katariina on myös Pilatesohjaaja.

AIR-harjoittelun perusteet 1

Aika: 14.-15.6.2018 klo 13.00-14.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Riikka Sabat
Hinta: 60,00 €

AIR-harjoittelu on rentoutta, kehonhallintaa ja voimaa sekä liikkuvuutta kehittävää kehonhuoltoa, jossa käytetään apuna kattoon kiinnitettyä pitkää kangaslenkkiä, silkkiä. Silkin avulla voidaan tukea vartaloa ja tehdä siten useita vaativiakin liikkeitä turvallisilla linjauksilla niveliä suojaten. Silkki joko keventää tai haastaa liikkeiden suoritusta, minkä ansioista harjoitteista löytyy oma versionsa jokaiselle. Erityisesti selän liikkuvuus lisääntyy AIR-tunneilla tehokkaasti. Hengitys ja sen rytmittäminen ovat osa harjoitteita, minkä ansiosta fyysisen harjoituksen tunnet myös kokonaisvaltaisesti rauhoittavana. Tämän kurssin avulla opit turvalliset harjoitustekniikat, minkä ansiosta voit rohkeasti jatkaa erilaisilla AIR- / ilmatunneilla treenaamista.
______________________________________

Riikka Sabat on fysioterapeutti (AMK), Personal Trainer, Method Putkisto- ja Pilates -ohjaaja, urheiluhieroja

AIR-harjoittelun perusteet 2

Aika: 18.-19.6.2018 klo 13.00-14.30
Paikka: Element Studio
Opettaja: Pipsa Rautsi
Hinta: 60,00 €

AIR-harjoittelu on rentoutta, kehonhallintaa ja voimaa sekä liikkuvuutta kehittävää kehonhuoltoa, jossa käytetään apuna kattoon kiinnitettyä pitkää kangaslenkkiä, silkkiä. Silkin avulla voidaan tukea vartaloa ja tehdä siten useita vaativiakin liikkeitä turvallisilla linjauksilla niveliä suojaten. Silkki joko keventää tai haastaa liikkeiden suoritusta, minkä ansioista harjoitteista löytyy oma versionsa jokaiselle. Erityisesti selän liikkuvuus lisääntyy AIR-tunneilla tehokkaasti. Hengitys ja sen rytmittäminen ovat osa harjoitteita, minkä ansiosta fyysisen harjoituksen tunnet myös kokonaisvaltaisesti rauhoittavana. Tämän kurssin avulla opit turvalliset harjoitustekniikat, minkä ansiosta voit rohkeasti jatkaa erilaisilla AIR- / ilmatunneilla treenaamista.
______________________________________

Pipsa Rautsi on fysioterapeutti ja pilatesohjaaja.

Toiminnallinen kehonhuolto

Aika: 13.-15.6.2018 klo 9.30-11.00
Paikka: Element Studio
Opettaja: Riikka Sabat
Hinta: 90,00 €

Kehon huoltoa ei ole vain venyttely ja hieronta, vaan myös hyvin koostettu voima-, taito- ja koordinaatioharjoittelu. Tällä kurssilla treenaat oman kehon painoa ja erilaisia pienvälineitä hyödyntäen toiminnallisesti ja monipuolisesti. Liikkeitä opetellaan tehden niitä pienestä suureen ja hitaasta nopeaan liikkeeseen kehittäen. Kurssilla treenaamme toiminnallisia harjoitteita nivelten koko liikelaajuuksia hyödyntäen ja vahvistaen lihaksia myös suurilla nivelkulmilla. Kurssi sopii sekä kuntoilijoille että urheilijoille monipuolistamaan ja tehostamaan fyysistä harjoittelua.
______________________________________

Riikka Sabat on fysioterapeutti (AMK), Personal Trainer, Method Putkisto- ja Pilates -ohjaaja, urheiluhieroja