13.-20.6.2018

Taiteellinen johtaja Jorma Uotinen

07.05.2018

WiseMotion-kurssit / Hanna Poikonen

WiseMotion on uusi tanssia ja neurotiedettä yhdistävä konsepti, joka kehittää itsetuntemusta, kehotietoisuutta sekä sosiaalista vuorovaikutusta tanssillisen kokemuksen ja tieteellisen tiedon avulla. WiseMotion työpaja koostuu ohjatusta tanssi-improvisaatiosta, tanssikokemuksen neurotieteellisestä esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta.

Mielenkiintoista on, että monet tanssijalle tärkeät aivoprosessit ovat merkittävässä osassa myös joustavassa, mielekkäässä ja inspiroivassa arjessa. WiseMotionin ei-ammattitanssijoille suunnattu versio (WiseMotion Explorers) hyödyntää tanssin elementtejä ja neurotieteen uusimpia oivalluksia rakentaen kokonaisvaltaista hyvinvointia ihan kaikille iästä, sukupuolesta ja tanssitaustasta riippumatta.

WiseMotionin ammattitanssijoille, tanssin opiskelijoille ja aktiiviharrastajille suunnattu versio (WiseMotion Experts) perustuu ohjattuun improvisaatioon, joten se sopii kaikkien tanssityylien edustajille. Jokainen luo tanssimatkastaan oman näköisensä, ja juuri tuo henkilökohtainen tanssin kokemus on työpajan keskiössä. Improvisaatioharjoituksen jälkeen ymmärrämme saatua kokemusta neurotieteen näkökulmasta.

Kuten keho asettaa rajat harjoitukselle, niin tekevät myös mieli ja aivot. Mitä paremmin ymmärrämme kaikkia näitä prosesseja, sitä paremmin osaamme suunnitella ja toteuttaa harjoittelumme. Monipuolisuus on siis valttia! Kokonaisvaltainen tanssijan ja tanssijuuden ymmärtäminen fysiologian, luovuuden ja neurotieteen näkökulmista auttaa meitä kurkottamaan uusiin taiteellisiin ulottuvuuksiin pitäen tanssijan hyvinvoinnin etusijalla.

Kuopio Tanssii ja Soin kurssivalikoiman löydät täältä.


 

Ajankohtaista